Axel Axelsson

Partner

Stefan Rønsen

Partner

Bred erfaring

Våre konsulenter har en bakgrunn fra de største konsulenthusene i Norge  og mer enn 15 års erfaring i gjennomføring av
komplekse IT-leveranser i organisasjoner. Bransjeerfaringer spenner bredt med fokus på offfentlig forvaltning, retail, helse og telekom.

Balanserer innovasjon og produksjon

Våre konsulenter bistår
med å etablere gjennomføringsstrategien for digitale initiativer som
understøtter virksomhetens strategi samtidig som balansen mellom
innovasjonsevne og produksjonsevne ivaretas. Sammen med kunden finner vi riktig
tilnærming utfra et sammensatt bilde av organisatoriske, finansielle og
kulturelle faktorer.

Gir forutsigbarhet

Kontigo sikrer forutsigbar, effektiv og fleksibel gjennomføring av IT-leveranser.  Vi kobler strategiske mål med operative resultater som gir forutsigbarhet.  Vi bistår våre kunder med å etablere en leveransemodell tilpasset kundens behov som sikrer en effektiv og fleksibel gjennomføring.

Sikrer overføring av kompetanse

Kompetanseoverføring til kundens ressurser står helt sentralt i hvordan vi lykkes i våre engasjementer. Kontigo tilbyr rådgivere som er genuint interessert i å sikre at vår kompetanse forblir hos våre kunder.

Ikke nøl, ta kontakt!

Hvis du er interessert i vår bistand eller ønsker å samarbeide med oss, send oss en forespørsel og vi tar kontakt!